วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วิธีเปิดใช้งาน Virtualization ใน BIOS (Enabling Virtualization Technology in BIOS) เพื่อใช้ Install Windows บน VM WareThis virtual machine is configured for 64-bit guest operating systems. However, 64-bit operation is not possible.
This host supports Intel VT-x, but Intel VT-x is disabled.
Intel VT-x might be disabled if it has been disabled in the BIOS/firmware settings or the host has not been power-cycled since changing this setting.
(1) Verify that the BIOS/firmware settings enable Intel VT-x and disable 'trusted execution.'
(2) Power-cycle the host if either of these BIOS/firmware settings have been changed.
(3) Power-cycle the host if you have not done so since installing VMware Workstation.
(4) Update the host's BIOS/firmware to the latest version.
For more detailed information, see http://vmware.com/info?id=152.
ทดสอบ Mainboard รุ่น H81M-D PLUS
1. Del (ย้ำ ๆ เพื่อเข้า BIOS)
2. Advanced > Intel Virtualization Technology (เปิดใช้เพื่อ Install Windows ใน VM Ware) ส่วนใหญ่จะมีปัญหาใน Windows 8.1 / 10 / 2012
(กรณี Mainboard รุ่น อื่น ๆ อาจจะเข้า setting ไม่เหมือนกัน โดยให้หา Keyword "Intel Virtualization Technology " เพื่อกำหนดการเปิดใช้งาน)