วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

HD Tune Pro 5.50 (โปรแกรมตรวจเช็คสุขภาพ Hard Disk) [Full+Key]

HD Tune Pro เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance) และตรวจสอบประสิทธิภาพ ของฮาร์ดดิสก์ ?โดยโปรแกรมทำงานเกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์ได้หลายอย่าง เช่น ต้องการทดสอบการทำงานว่า ฮาร์ดดิสก์ ทำงานปกติหรือไม่? ต้องการทดสอบความเร็วในการอ่าน และ เขียนของฮาร์ดดิสก์เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกฮาร์ดดิสก์ ?ต้องการทดสอบอุณภูมิของตัวฮาร์ดดิสก์ ?สามารถ Benchmark Read/Write วัดประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์ได้ด้วย และที่สำคัญโปรแกรมสามารถสแกนหาพื้นที่ error ในฮาร์ดดิสก์ หรือที่เรียกว่า Bad Sector ได้อีกด้วย 

Program Features (คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม HD Tune Pro เพิ่มเติม)
 • ตรวจเช็คสถานะความผิดปกติของฮาร์ดดิสก์ได้ดีเยี่ยม
 • เช็คความเร็วในการอ่านการเขียนข้อมูล
 • มีฟังก์ชั่น Quick Error Scan ใช้งานง่ายรวดเร็ว
 • ระบบตรวจจับอุณหภูมิของฮาร์ดดิสก์ (Temperature Detection)
 • ระบบ S.M.A.R.T เทคโนโลยีการรายงานสถิติ วิเคราะห์ ตรวจสอบอย่างละเอียด
 • รองรับอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบได้แก่
  • ฮาร์ดดิสก์ภายใน (Internal Hard Disk)
  • ฮาร์ดดิสก์ภายนอก (External Hard Disk)
  • ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา (Portable Hard Disk)
  • ฮาร์ดดิสก์แบบ SSD (Solid-State Drive)
  • แฟลชไดร์ฟ (USB Flash Drive)
  • การ์ดหน่วยความจำ หรือ เมมโมรี่การ์ด (Memory Card)
 • รองรับการปรับตั้งค่าความเร็วฮาร์ดดิสก์ Automatic acoustic management (AAM)
 • รองรับการสแกนฮาร์ดดิส์ที่มีความจุมากกว่า 4TB+
 • รองรับ USB 3.0 ที่มีการรับส่งข้อมูลของพอร์ต USB ที่รวดเร็วแล้ว
 • แสดงชื่อยี่ห้อ บริษัทผู้ผลิต ชื่อรุ่น ประเภทของฮาร์ดดิสก์ ขนาดความจำ
 • แสดงผลตารางสถิติอุณหภูมิของฮาร์ดดิสก์
 • เพิ่มความสามารถถ่าย Screen Shot เซฟเป็น JPG ได้
 • สามารถจัดการล้าง Format ฮาร์ดดิสก์ได้อย่างสะอาดหมดจด ไร้ร่องรอย
HD Tune Pro is a hard disk / SSD utility with many functions. It can be used to measure the drive's performance, scan for errors, check the health status (S.M.A.R.T.), securely erase all data and much more.