วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Resource Hacker 2017 (โปรแกรมแก้ไขไฟล์ exe dll scr mui res ที่คอมไพล์แล้วได้ง่ายๆ)

ดาวน์โหลดโปรแกรม Resource Hacker แก้ไขไฟล์ (* .exe * .dll * .scr * .mui ฯลฯ) ซึ่งเป็นไฟล์โปรแกรมที่คอมไพล์แล้ว เช่น แก้ไขข้อความเมนู แก้ไขไดอะล็อก เคอร์เซอร์ เปลี่ยนไอคอน ฟรี


Resource Hacker : Download
Resource Hacker (โปรแกรมแก้ไขไฟล์โปรแกรม EXE และ RES) : สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม Resource Hacker มันเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ หรือ โปรแกรมยูทิลิตี้ ที่เอาไว้ใช้ในการแก้ไขข้อมูล เพิ่มข้อมูล ดูข้อมูล ลบข้อมูล และ รันข้อมูลในไฟล์รีซอร์สของวินโดวส์ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ .EXE หรือ Windows Executables และไฟล์ .RES หรือ Resouce Files เป็นต้น โดยคุณสามารถใช้โปรแกรมนี้เปิดเพื่อแกะถอดดูข้อมูลไฟล์ .EXE หรือใช้ในการเปิดหาไฟล์ไอคอน (Icon) นอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้ในการเข้าถึงหรือเปิดไฟล์รูปภาพ หรือ วีดีโอ ที่สามารถแสดงค่าได้ ไม่ว่าจะเป็น เคอร์เซอร์ (Cursor) ไฟล์วีดีโอตระกูล AVI รูปภาพต่างๆ เมนู ไดอะล็อก แบบฟอร์ม รายละเอียดเวอร์ชั่น และข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งคุณสมบัติของโปรแกรม Resource Hacker ตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพ รูปไอคอน ย่อขยายไดอะล็อก ให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้ เปลี่ยนข้อความต่างๆ ในเมนู เปลี่ยข้อมูลรายละเอียดเวอร์ชั่น และทำอะไรต่อมิอะไรได้อีกเยอะแยะ โดยหลังจากที่แก้ไขเสร็จคุณก็สามารถที่จะเซฟบันทึกออกมาได้เลยทันที


Program Components (ส่วนประกอบหลัก และ ความสามารถของ โปรแกรมแก้ไขโปรแกรม Resource Hacker เพิ่มเติมอย่างละเอียด)
 1. View Resource : ความสามารถในการ ดูรายละเอียดของส่วนประกอบในไฟล์ .EXE หรือไฟล์ .RES ไม่ว่าจะเป็น ไอคอน เคอร์เซอร์ รูปภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น .GIF .JPG .BMP รวมไปถึงไฟล์คลิปวีดีโอ ที่อยู่ในไฟล์อย่าง .AVI และ ไฟล์เสียงออดิโออย่าง .WAV .MIDI ก็สามารถถอดออกมาจากไฟล์โปรแกรมได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถดูรายละเอียดของเมนู ไดอะล็อก ข้อความต่างๆ ที่อยู่ข้างใน ข้อมูลฟอร์มกรอกข้อมูล รายละเอียดของเวอร์ชั่น (VersionInfo) สามารถถอดออกมาดูได้หมด
 2. Saving Resource : ความสามารถในการเซฟบันทึกข้อมูลรูปภาพ อย่างเช่น รูปไอคอน .ICO รวมไปถึงรูปภาพไฟล์ตระกูล .BMP และไฟล์สคริปต์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น .RC หรือแม้แต่ไฟล์รีซอร์สต่างๆ อย่าง .RES และ .BIN ก็สามารถเซฟบันทึกออกมาได้เช่นกัน
 3. Modify Resource : ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลรีซอร์สต่างๆ ที่มีอยู่ภายในโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์ .ICO .BMP .RES และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถปรับแก้ไขขนาดไดอะล็อก หรือย้ายตำแหน่งไดอะล็อก ก็สามารถทำได้เช่นกัน
 4. Adding Resource : สามารถเพิ่มข้อมูลรีซอร์สต่างๆ เข้าไปในโปรแกรม หรือไฟล์ .EXE และไฟล์ .RES
 5. Deleting Resource : สามารถลบข้อมูลบางส่วนที่ไม่จำเป็นออกจากไฟล์รีซอร์สอย่าง .EXE และไฟล์ .RES เพื่ออาจจะใช้ช่วยลดขนาดของโปรแกรมได้

Download
Setup executable (2.85MB)
'Portable' Zip file (2.9MB

Resource Hacker™

Resource Hacker™ has been designed to be the complete resource editing tool: compiling, viewing, decompiling and recompiling resources for both 32bit and 64bit Windows executables. Resource Hacker™ can open any type of Windows executable (*.exe; *.dll; *.scr; *.mui etc) so that individual resources can be added modified or deleted within these files. Resource Hacker™ can create and compile resource script files (*.rc), and edit resource files (*.res) too.
Resource Hacker
Compiling:
Compiling can be initiated either by passing a resource script file as a parameter on the the command line (see below), or by using Resource Hacker's text editor.
Supported compiler directives include: #DEFINE, #UNDEF, #IF, #ELIF, #ELSE, #IFDEF, #IFNDEF, #INCLUDE, and #PRAGMA.
The #INCLUDE, #IF, and #IFDEF directives can all be nested to multiple levels.
Strings within resource statements are defined between double-quote (") characters. These strings can also contain typical 'C' style backslashed 'escaped' characters — \t , \n , \\ , \" , and \000 .. \377 (octal). A double-quote within a string can be 'escaped' by preceding it with either a backslash or with another double-quote character.
Script comments are preceded either by double forward-slashes (//) or by a semi-colon (;).
Filenames in within resource statements can only be parsed as strings, so they MUST be enclosed within double-quote characters otherwise compile errors will be raised.
A complete list of Resource-Definition Statements can be found here.
Viewing Resources:
Once a file has been opened, most resources will be displayed as either an image (or group of images) or as decompiled text:
However, some resource types will be displayed in both its compiled form (eg dialog or popup menu) and in its decompiled text format.
Some resource types can only be displayed as a dump of raw byte data:
Using the internal editor to modify text-based resources:
Dialog, menu, string-table, message-table, accelerators and Borland form resources can all be easily edited and recompiled using the internal resource editor.Dialog controls can be visually resized and/or moved, with any changes being reflected in the resource script automatically. Conversion between screen pixels and dialog units is done automatically. Select a control by clicking it in the displayed dialog. Alternatively, the Tab or Shift-Tab keys can be used to select next or prior controls respectively. The selected control will show resizing handles. To move a control without resizing, once the control has been selected, click and drag it to its new location. The arrow keys can also be used to move a control once it has been selected. A control can be resized by clicking and dragging one of its resizing handles. Alternatively, the arrow keys combined with the shift key can be used to resize a control.
The Dialog Editor can be opened from the popup menu which is displayed by right-clicking the preview dialog. The Control Editor can be opened from the same menu once a control has been selected.


New controls can also be added. The Control Editor supports almost all of Microsoft's standard and common control classes. User defined custom classes can also be added to the predefined list of classes by carefully editing the "Dialog.def" text file which can be found in the same folder as Resource Hacker™. Toolbar buttons enable selection of the most commonly used controls. The top-left corner of the control to be added will default to the point at which the dialog was originally right-clicked.
Replacing Images:
If the resource item to be replaced is an icon, cursor, or bitmap, the source can be an *.ico, *.cur or *.bmp file respectively or selected from a *.res or another *.exe file. Select Action|Replace Icon (Cursor or Bitmap) from the menu.
Command Line Scripting:
All the functionality of Resource Hacker™ can be accessed from the command line (apart from viewing resources) without having to open the Resource Hacker™ GUI.
Command line scripting can remove the drudgery entailed with repeating Resource Hacker™ tasks.
Command line syntax has 2 forms:
 1. Single commands: ResourceHacker.exe command command_parameters
 2. Multiple commands: ResourceHacker.exe -script multi_command_file (note that -script is very different to the -compile command, see below)
Changes since version 2.5:
 • 4.4.26
 • Bugfix: The toolbar state wasn't being preserved between sessions
 • Bugfix: Minor bug decompiling some version info resources
 • 4.3.20
 • Bugfixes: Numerous fixes to commandline processing
 • Bugfixes: Other minor fixes
Cr : angusj.com ,thaiware