วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขนลุก.. เกิด (หมอก ธุมเกตุ) ปกคลุมเกาะรัตนโกสินทร์.. โดยเชื่อกันว่า..

โดยเชื่อกันว่า.. หมอกนี้ จะเกิดขึ้นตอนมีเหตุใหญ่กับบ้านเมือง.. คล้ายตอนสิ้น ร.๕ ดั่งเป็นความโศรกเศร้าของพระสยามเทวาธิราช.. ต่อการเสด็จสู่สวรรณคต..

ขอเพิ่มเติมเรื่องหมอกธุมเกตุ จากสารคดีน่ารู้ของท่านหญิงพูนพิศมัย ใน คห.๒ ที่ว่ามักจะมีในเวลาที่มีเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้น ได้อ่านหนังสือ “สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ”ของ สมภพ จันทรประภา, รวมสาส์น พิมพ์ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๓๐ ก็ได้มีหมอกธุมเกตุเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ในเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ก่อนหน้านั้น
น.๒๑ …… พระเจ้าลูกเธอชั้นใหญ่มีพระองค์เจ้าโสมาวดีเป็นต้น และพระสนมเอกที่หมอบเฝ้านั้นต่างอยู่ในอาการอันสงบทั้งๆ ที่ใจข่อนๆ ไปทั่วทุกตัวคน เสียงระฆังยามที่หอภูวดลทัศไนย์ย่ำดังก่างๆ เข้ามา นกตุ๊ดก็ร้องขึ้นตุ๊ดหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เสด็จสู่สวรรคตด้วยความสงบ มี หมอกธุมเกตุ คลุ้มมัวลอยเข้าไปในพระที่นั่ง ทำให้ความเย็นที่มีอยู่แล้วเย็นเยือกยิ่งขึ้นกว่าปกติ ครู่หนึ่งก็จางหายไปCr: thestarthailands.com