วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

วิธีย่อบทความใน Blogger อัตโนมัติพร้อมภาพประกอบ

ลงมือทำกันเลย
แผงควบคุม >> แม่แบบ >> แก้ไขHTML >> คลิกขยายแม่แบบเทมเพลต
1.ค้นหา code </head> แล้วว่าง code ต่อไปนี้ ก่อน </head>
<script type='text/javascript'>var thumbnail_mode = "no-float" ;
summary_noimg = 430;
summary_img = 340;
img_thumb_height = 100;
img_thumb_width = 120; 
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(strx,chop){
if(strx.indexOf("<")!=-1)
{
var s = strx.split("<");
for(var i=0;i<s.length;i++){
if(s[i].indexOf(">")!=-1){
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
}
}
strx = s.join("");
}
chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2;
while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++;
strx = strx.substring(0,chop-1);
return strx+'...';
}
function createSummaryAndThumb(pID){
var div = document.getElementById(pID);
var imgtag = "";
var img = div.getElementsByTagName("img");
var summ = summary_noimg;
if(img.length>=1) {
imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
summ = summary_img;
}
var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + '</div>';
div.innerHTML = summary;
}
//]]> 
</script>


*** ส่วนปรับตั้งค่า
summary_noimg = 430; ข้อความของบทความย่อที่ไม่มีภาพตัวอย่างแสดง
summary_img = 340; ข้อความของบทความย่อเมื่อมีภาพตัวอย่างแสดง
img_thumb_height = 100; ความสูงของภาพตัวอย่าง
img_thumb_width = 120; ความกว้างของภาพตัวอย่าง
ส่วนนี้สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการครับ

2.ค้นหา code <data:post.body/> ในบาง template อาจจะพบหลายที่ ให้แก้ไขใน code ที่พบ แล้ว ให้แทนที่ด้วย code ต่อไปนี้ 
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'><br/>
<data:post.body/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<div expr:id='"summary" + data:post.id'><data:post.body/></div>
<script type='text/javascript'>createSummaryAndThumb("summary<data:post.id/>");
</script> <span class='rmlink' style='float:right;padding-top:20px;'><a expr:href='data:post.url'> read more "<data:post.title/>"</a></span>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'><data:post.body/></b:if>
</b:if>

3.เสร็จแล้ว ให้คลิกดูตัวอย่าง หรือจะบันทึกแล้วดูบล็อกเลยก็ได้


credit : http://ideadd-zone.blogspot.com/