วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

วิธี Backup บทความ และ Comment ของ blogger


 download

สำหรับ blogger นั้น การทำ backup จะทำได้เพียง backup แม่แบบ และ gadget เท่านั้น แต่การ backup บทความและ comments นั้นยังไม่มีระบบรองรับ จึงมีคนพัฒนา software เพื่อแก้ปัญหานี้ขึ้น

software ที่ว่านี้มีชื่อว่า “blogger backup utility” พัฒนาโดย codeplex.com เป็น free software ที่ช่วยให้เราสามารถ backup บทความและ comments สำหรับ blogger ได้

ในบทความนี้นี้ผมก็จะสอนการใช้งานหลักๆ ของโปรแกรมนี้ ส่วนรายละเอียดอื่นให้สมาชิกทำการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองอีกนิดหน่อยครับ

และเมื่อได้โปรแกรมมาแล้วก็ทำการ Install เหมือนลงโปรแกรมอื่นๆ ตามปกติ นั่นคือ NNF (next next next..finish )

วิธีใช้งาน
1. เปิดใช้งานโปรแกรมโดยไปที่ Start up >> All program >> เลือกเปิดโปรแกรม blogger backup utility ขึ้นมา ซึ่งจะพบกับหน้าต่างแรก ดังนี้2. ให้คลิกที่ช่อง Input : Avarible blogs เหมือนในรูป ซึ่งจะพบกับหน้าต่างนี้


ให้คลิกที่แถบ OR Manaully add or edit a Blogger blog และกรอกข้อมูลดังนี้

2.1 ชื่อของบล็อก(ไม่จำเป็นต้องเหมือนชื่อบล็อกก็ได้)

2.2 URL ของบล็อก

2.3 ครั้งแรกให้กรอก http://ชื่อบล็อก.blogspot.com/feeds/posts/default เพื่อจะได้ทำการ backup post ของบล็อก >> เมื่อกรอกแล้วให้กดปุ่ม Add/Update Blog (ครั้งแรก)


2.4 ทำซ้ำ 2.1 – 2.3 แต่เปลี่ยน feed ใน 2.3 เป็น
http://ชื่อบล็อก.blogspot.com/feeds/comments/default เพื่อที่จะทำการ backup comments >> เมื่อกรอกแล้วให้กดปุ่ม Add/Update Blog เป็นครั้งที่ 2

2.5 กดปุ่ม OK

3. กลับมาที่หน้าแรกอีกครั้ง แต่เราจะสังเกตว่า ที่ ช่อง Input : Avarible blogs จะมีรายการที่เราได้ add ในขั้นที่ 2 เพิ่มมาอีก 2 รายการในขั้นแรกให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งก่อน ซึ่งเมื่อเลือกแล้วก็จะปรากฎเครื่องมือต่าง ๆ ขึ้นมาดังภาพ
ให้ตั้งค่าต่าง ๆ ตามต้องการ เช่น ในส่วน Save post as (format): ก็สามารถเลือกได้ว่าจะ backup 1 บทความต่อ 1 ไฟล์ หรือ จะ backup เป็นไฟล์เดียวก็ได้ ในที่นี้ผม backup เป็นไฟล์เดียวเสร็จแล้วแล้วกดปุ่ม Backup Posts และรอครับ


4. เมื่อโปแกรมดำเนินการเสร็จแล้ว ไฟล์ backup จะเป็นไฟล์ นามสกุล .XML ซึ่งจะถูกเก็บไว้ที่
C:\Documents and Settings\User\My Documents\Blogger Backup

โดยอาจจะมีไฟล์เดียวหรือหลายไฟล์ ขึ้นอยู่กับขณะที่ Backup คุณได้เลือก Backup แบบรวมกันในไฟล์เดียว หรือแยกเป็นหลาย ๆ ไฟล์

5. เมื่อผ่านขั้นที่ 3 และ 4 แล้ว หมายถึง เราได้ทำการ Backup บทความเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการ backup comments จึงต้องทำซ้ำขั้นที่ 3 อีกครั้งหนึ่ง แต่ให้เลือกรายการที่ 2 ที่ไม่ซ้ำกับรายการที่ได้ Backup ไปแล้วในข้อ 3

6. เมื่อจบขั้นที่ 5 ก็ถือว่าเราได้ทำการ backup บทความ และ comments เสร็จสิ้นแล้ว ต่อไปจะกล่าวถึงการเรียกคืน (Restore) ซึ่งทำได้ดังนี้

คลิกที่ปุ่ม Restore Posts แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ Restore


จากนั้นโปรแกรมจะให้เราทำการ Login เพราะต้องการตรวจสอบว่าเราเป็นเจ้าของ บล็อกจริงหรือไม่


เมื่อ log in แล้วก็ restore ได้ตามปกติครับ แต่…
ระบบของ Blogger จะไม่ยอมให้เราเขียนบทความมากกว่า 50 บทความ ใน 1 วัน ดังนั้นถ้าต้องการ Restore หลาย ๆ บทความก็ต้องปรับแต่งวันที่เสียก่อนนะครับ โดยสามารถปรับได้ที่ Override Restored Published Date ครับผม

ในส่วนที่อธิบายเป็นส่วนการทำงานหลัก ๆ เท่านั้น หากสนใจลองศึกษาและทดสองเพิ่มเติมดูนะครับ สุดท้ายก็หวังอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชาว blogger (เมืองไทย) ทุกคนครับ

Cr : hackublog