วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

Thai Romanization (โปรแกรมแปลงตัวอักษรไทยเป็นโรมัน)

Thai Romanization คือโปรแกรมสำหรับแปลงอักษรไทย เป็นอักษรโรมัน เพื่อที่จะให้รู้ว่าภาษาไทยคำนี้ ถ้าเขียนด้วยอักษรโรมัน หรืออักษรที่ใช้ในภาษาอังกฤษนั่นแหล่ะ ต้องสะกดแบบไหน ใช้โปรแกรมนี้สะกดดูได้ครับ ใช้งานง่าย ๆ ไม่ยากเลย
      
เช่น เราต้องการทราบว่า คำว่า บางซื่อ  ถ้าเขียนด้วยอักษรโรมัน จะสะกดแบบไหน เราก็พิมพ์คำว่า บางซื่อ เข้าไปในโปรแกรม โปรแกรมก็จะแปลงออกมาเป็นคำว่า Bang Sue นั่นก็หมายความว่า บางซื่อ ถ้าเขียนด้วยอักษรโรมัน นิยมสะกดด้วยคำว่า Bang Sue

ประโยชน์ของโปรแกรมนี้ เช่น
-ใช้ในการสะกดชื่อ นามสกุล เป็นอักษรโรมัน จะได้ถูกต้องตามหลักนิยม
-ใช้ในการสะกดชื่อโดเมนเนม สำหรับคนที่ต้องการจดโดเมนเนมภาษาไทย แต่ต้องการใช้อักษรโรมัน
-อื่นๆ อีกมาก ที่เกี่ยวกับการแปลงอักษรไทยเป็นโรมัน


Download

โปรแกรมนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2546-2547
เป็นการสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ ซึ่งการแปลภาษานี้อาศัย หลักเกณฑ์ การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน แบบถ่ายเสียง ตามหลักของ ราชบัณฑิตยสถาน โปรแกรม Thai Romanization
สามารถใช้งาน Windows 7 64 BIT ได้ครับ


credit data : program-free.com